Hoofdmenu
  Porsche Centrum Gelderland
Contact
Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2

6666 MR Heteren

T +31 (0)26 356 0 911

F +31 (0)26 356 0 900
info@porschecentrumgelderland.nl

 

Openingstijden

ma t/m vrij
7.30 - 18.00 uur

zaterdag
9.00 - 17.00 uur

zondag
gesloten

 

 

Modellen
Hoofdmenu

Copyright & Privacy statement

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, geluiden, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG en in licentie bij Pon Porsche Import. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
USt.-Ident.-Nr. DE 147 799 625

Houd er rekening mee dat Porsche onbevoegd gebruik zal vervolgen.

 

Trademarks

Porsche, het Porsche logo, het Porsche wapen, Porsche Design, Porsche Centrum, 911, Carrera, Targa, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, Pan Americana, Tiptronic en Tequipment zijn geregistreerde handelsnamen van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

 

Privacyverklaring van Porsche Centrum Gelderland B.V.

Algemeen
Porsche Centrum Gelderland B.V. (hierna: Porsche Centrum Gelderland) is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Porsche Centrum Gelderland is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Porsche Centrum Gelderland houdt zich aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Derden
Porsche Centrum Gelderland zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Porsche Centrum Gelderland daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Porsche Centrum Gelderland neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Porsche Centrum Gelderland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens. 

Bewaartermijn
Porsche Centrum Gelderland bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens
Porsche Centrum Gelderland legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Porsche Centrum Gelderland afneemt of anderszins contact heeft met Porsche Centrum Gelderland. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor adresvalidatie, de uitvoering van overeenkomsten, de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Door gebruik te maken van het Contactformulier op www.porschecentrumgelderland.nl laat u uw (persoons)gegevens bij Porsche Centrum Gelderland achter. Op de webpagina ‘Contactformulier’ vragen wij u (ten minste) uw geslacht (heer of mevrouw), achternaam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden dus voor die gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Grondslagen voor verwerkingen
Porsche Centrum Gelderland verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Porsche Centrum Gelderland zijn in ieder geval de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een huurovereenkomst. 
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • Noodzakelijk voor de invulling van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan direct marketing en het analyseren en verbeteren van de dienstverlening.
 • Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van mailings voor nieuwsbrieven en evenementen en het plaatsen van foto’s. 

Doeleinden
Porsche Centrum Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om de bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
 • Het benaderen van klanten met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van rechten en overeenkomsten.
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken.
 • Het koppelen en analyseren van cookies voor de website.
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig.

Wijzigingen
Porsche Centrum Gelderland behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Porsche Centrum Gelderland. De meest actuele versie kunt u raadplegen op www.porschecentrumgelderland.nl. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Porsche Centrum Gelderland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze verklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Porsche Centrum Gelderland is niet aansprakelijk voor eventuele (veiligheids)incidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media
Via deze website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via deze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over de privacy en cookies vindt u op de website van Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest en LinkedIn

Beveiliging
Porsche Centrum Gelderland past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan: 
Porsche Centrum Gelderland B.V.

Vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens
Porsche Centrum Gelderland
Ressenerbroek 2
6666 MR  HETEREN
T: +31 (0)263560900
E: info@porschecentrumgelderland.nl 

 

HETEREN, 2018